Sprawozdanie z działalności

Stowarzyszenia Trzeźwościowego

UŚMIECH” w Kraśniku

w okresie

od 08.07.2011 do 31.12.2012

 

W dniach 30-31.07. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia wzięli udział w „XIX Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwościowym -”Bądźmy świadkami miłości”” w Licheniu.

27-28.08. Nasi reprezentanci brali udział w Integracyjnym Zlocie Rodzin Abstynenckich w Stanicy ZHP w Starosielu\k.Dubienki organizowanym przez S.K.A „Lumen” z Hrubieszowa.

30.08.Wspólnie z Bractwem księdza Zielińskiego i Miejską Biblioteką Publiczną zakończyliśmy wakacje Festynem  na zakończenie wakacji.

03.09. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w XX rocznicy S.K.A  „Jutrzenka” w Opolu Lubelskim.

24.09. Nasza delegacja brała udział w obchodach XXI rocznicy powstania S.K.A. "Animus” w Poniatowej.

30.09-1.10. Delegaci z naszego Stowarzyszenia wzięli udział w Forum Trzeźwościowym i XXI Rocznicy Powstania S.K.A „Oaza” w Świdniku.

7.10-8.10 Wspólnie z naszymi przyjaciółmi uczciliśmy „Łęczyński dzień Trzeźwości” i XXIII rocznice Regionalnego Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej.

2.11.  III Rocznica kolegi Jacka udział w spotkaniu wzięło 18 osób.

5-7.11 Odbyła się Ogólnopolska Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli Stowarzyszeń Abstynenckich „Skuteczni w przyszłości”  Murzacichle\k. Zakopanego. Nie zabrakło tam naszych przedstawicieli.

19.11. Odbyła sie Zabawa Andrzejkowa w Stowarzyszeniu. W zabawe wzięło udział 14 osób.

2.-4.12. Konwent w Janowie Lubelskim 3 osoby z naszego Stowarzyszenia uczestniczyły w spotkaniach i otrzymały Certyfikaty ukończenia Konwentu.

      14.12. ”Spotkanie Opłatkowe” w siedzibie naszego Stowarzyszenia przy ul.Al.-1000-lecia 3B. Spotkaniu przewodniczył ks. Jerzy Węska . Zaszczycił nas swoja obecnością Burmistrz Miasta Kraśnik, dyrektor Poradni Uzależnień w Kraśniku, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych także pełnomocnik d\s uzależnień z MOPS w Kraśniku oraz członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia, łącznie 38 osób.

    31.12. Zakończyliśmy rok 2011 Zabawą Sylwestrową. Wspólnie bawili sie członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia. Nowy Rok powitało wspólnie 27 osób.

08.01. Nasi przedstawiciele wzięli udział w Regionalnych Spotkaniach Trzeźwościowych z Metropolitą Lubelskim.

17.01. Spotkanie informacyjne w Urzędzie Miasta. Wzięli udział nasi przedstawiciele.

02.02. Nasi przedstawiciele wzięli udział w Dniach Poradnictwa.

W dniu 05.02. nasi przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Lubelszczyzny, którego gospodarzem było Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Promyk” w Tomaszowie Lubelskim.

W dniu 16.02. Zorganizowaliśmy spotkanie „Tłusty Czwartek”, na którym  kończący się Karnawał żegnali członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia, łącznie udział w niej wzięło 27 osób.

24.02. Prowadziliśmy  Drogę Krzyżową w intencjach Trzeźwościowych w Kościele Rektoralnym pod wezwaniem Świętego Ducha w Kraśniku.

27.02. Spotkaliśmy się na Spotkaniu Integracyjnym, udział w nim wzięło 17 osób.

02.03. Prowadziliśmy w intencjach Trzeźwościowych Drogę Krzyżową w Kościele Dekanalnym P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w dzielnicy Starej naszego miasta.

09.03. Prowadziliśmy w Kościele Parafialnym w Wilkołazie Drogę Krzyżową w intencjach Trzeźwościowych.

16.03. Prowadziliśmy Drogę Krzyżową w Kościele Parafialnym w Stróży w intencjach Trzeźwościowych.

23.03. Prowadziliśmy Drogę Krzyżową w Intencjach Trzeźwościowych w Kościele             Parafialnym w Popkowicach.

Dnia 25.03. Po mszy w intencjach Trzeźwościowych spotkaliśmy się w naszym lokalu na      Spotkaniu Integracyjnym, udział w nim wzięło 16 osób.

01.04.W siedzibie naszego Stowarzyszenia odbyła się Rada Regionu Lublin. Udział wzięło około 60 osób.

 02.04. Odbył się dzień otwartych drzwi w Stowarzyszeniu Trzeźwościowym „Uśmiech”, w którym udział wzięło około 40 osób,

15.04. Zorganizowaliśmy Spotkanie Przedświąteczne – „Jajeczko”, w którym udział wzięli członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Udział w nim wzięło około 60 osób. Było to jednocześnie spotkanie ZSiKAL.

W dniach 19-21.04. Konferencja w Lublinie organizowana z PARPA, udział wziął przedstawiciel naszego Stowarzyszenia.

27.  04. W CKiP w Kraśniku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, na którym był nasz przedstawiciel.

29.04. Po mszy w intencjach Trzeźwościowych spotkaliśmy się w naszym lokalu na kolejnym Spotkaniu Integracyjnym. Na którym było 11 osób.

01.05. Zorganizowaliśmy grilla dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. Udział wzięło 24 osoby.

19.  05.Odbył się Zlot Trzeźwościowy w Wąwolnicy, w którym brali udział nasi członkowie.

20.  05. Odbyło się zebranie ZSiKAL w Świdniku. Brali udział nasi przedstawiciele.

27.05. Po mszy w intencjach Trzeźwościowych spotkaliśmy się w naszym lokalu na kolejnym Spotkaniu Integracyjnym, udział w nim wzięło około 40 osób.

W dniach 02-03.06. Zorganizowaliśmy wyjazd na „XXIV Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe”. Wzięli w nim udział nasi członkowie i sympatycy, łącznie 50 osób.

Dnia 14.06. Obchodziliśmy IV Rocznicę Abstynencji naszego kol. Wiesława Michalczewskiego, udział w niej wzięło 29 osób.

 17.06. Nasza 12 osobowa reprezentacja wzięła czynny udział w I Wojewódzkim Pikniku  Trzeźwościowym „Rodzinny dzień trzeźwości” w Poniatowej.

19.06. Wspólnie z Bractwem ks. Zielińskiego braliśmy udział w pielgrzymce do Częstochowy w intencji Beatyfikacji ks. Zielińskiego.

Dnia 24.06. Po mszy w intencjach Trzeźwościowych spotkaliśmy się w naszym lokalu na kolejnym Spotkaniu Integracyjnym, udział w nim wzięło 18 osób.

W tym samym dniu nasi przedstawiciele uczestniczyli w zebraniu ZSiKAL w Świdniku.

W dniu 21.07. Zorganizowaliśmy I Forum Trzeźwości „Wspólnie znaczy lepiej” oraz obchodziliśmy 30-tą rocznicę założenia Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Uśmiech” w Kraśniku. W Zlocie Integracyjnym wzięli udział przedstawiciele władz miasta, a także inne kluby i Stowarzyszenia . Ogółem w obu spotkaniach wzięło udział około 170 osób.

 W dniach 28-29.07. Członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia wzięli udział w „XX Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwościowym -”Bądżmy świadkami miłości”” w Licheniu. Pojechało 47 osób

W dniach 04-05.08. Nasi reprezentanci brali udział w IV Integracyjnym Zlocie Rodzin Abstynenckich pod patronatem Marszałka Województwa w Stanicy ZHP w Starosielu\k. Dubienki organizowanym przez S.K.A „Lumen” z Hrubieszowa.

W dniu 16.09. Odbył się Wojewódzki Festyn Trzeźwościowy „Zdrowy model życia” w Świdniku. Udział w nim wzięło 14 naszych członków.

22.09. Nasza delegacja brała udział w obchodach XXII rocznicy powstania S.K.A.”Animus” w Poniatowej.

29.09. 8-mio osobowa delegacja naszego Stowarzyszenia wzięła udział w XII Rocznicy Powstania S.K.A. „Płomyk” w Urzędowie.

W dniach 28-30.09. Odbyła się w Kraczewicach k/Poniatowej I konferencja szkoleniowa w ramach cyklu szkoleń organizowanych pod patronatem PARPA. Wzięło w niej udział 2 naszych przedstawicieli.

30.09. Po mszy w intencjach Trzeźwościowych w naszym lokalu miało miejsce Spotkanie  Integracyjne. Udział w nim wzięło 19 osób.

W dniach 05-06.10. Delegacja z naszego Stowarzyszenia wzięła udział w Wojewódzkim Forum Trzeźwości oraz obchodach XXII Rocznicy Powstania S.K.A.W.P. „Oaza” w Świdniku.

13.10. Uroczyście obchodziliśmy XV Rocznicę abstynencji naszego kolegi Mirosława Golianka. W imprezie udział wzięło 36 osób.

W dniach 12-13.10. Nasi reprezentanci wzięli udział Forum Trzeźwości zorganizowanym podczas „Łęczyńskiego Dnia Trzeźwości” i XXIV Rocznicy Powstania Regionalnego Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej.

W dniach 20-21.10. Zorganizowaliśmy wyjazd na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe  w Kalwarii Zebrzydowskiej. Udział wzięło 46 osób.

02.11. Uroczyście obchodziliśmy IV Rocznicę abstynencji naszego kolegi Jacka Kwiatkowskiego. W spotkaniu udział wzięło 18 osób.

W dniach 09-11.11. Odbyła się w Suścu II konferencja szkoleniowa w ramach cyklu szkoleń organizowanych pod patronatem PARPA. Wzięli w niej udział nasi przedstawiciele.

Dnia 10.11. Nasza delegacja wzięła udział w Obchodach 25-tej Rocznicy powstania Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nadzieja w Lubartowie.

16.12. Nasi przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu opłatkowym ZSiKAL. Gospodarzem  spotkania było Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Płomyk” w Urzędowie.

W dniu 18.12. W siedzibie naszego Stowarzyszenia przy Al.-1000-lecia 3B zorganizowaliśmy ”Spotkanie Opłatkowe”, któremu przewodniczył ks. rektor Jerzy Węska. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz i w-ce Burmistrz Miasta Kraśnik, dyrektor Ośrodka Terapii Uzależnień w Kraśniku, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  także pełnomocnik d\s uzależnień z MOPS w Kraśniku oraz członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia, łącznie w spotkaniu udział wzięły 43 osoby.

31.12. Zakończyliśmy rok 2012 Zabawą Sylwestrową, na której wspólnie bawili się członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia.

W marcu 2012 r zostały zakończone badania prowadzone przez Małgorzatę Kędziora członka Koła Naukowego Studentów Psychologii „Innowacja” Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, które zostały zaprezentowane na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Wyzwania Profilaktyki „Człowiek Na Rozdrożu w Zmieniającym się Świecie”, która odbyła się w dniach 21-22 maja 2012 roku w Lublinie. Tytuł prezentacji: „Szantaż Emocjonalny w Relacjach Partnerskich Środowiska Trzeźwościowego”.

W roku 2012 poczyniliśmy starania mające na celu naprawę pokryć dachowych nad oboma lokalami naszego Stowarzyszenia.

W bieżącym roku wystąpiliśmy do Władz Miasta z prośbą o wymianę zużytych okien w obu naszych lokalach.

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia